Zonta aan Zee steunt Femmes for Freedom

Streven naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen vrouwen en mannen

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Want ook in Nederland worden meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven.

Femmes for Freedom bestaat inmiddels 6 jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak.┬áBekijk de thema’s