Femmes for Freedom

In het jaar 2017-2018 steunt Zonta aan Zee Femmes for Freedom. FFF is een stichting die opkomt voor de rechten van alle vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap. FFF streeft naar huwelijkse gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Om dit te bereiken, willen zij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen. Ze zetten zich o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, en huwelijkse gevangenschap en zetten zich in voor betere vrouwenopvang.