Handbag sale groot succes

Zonta haalt bijna €10.000 op voor gratis telefoonlijn Hear my Voice

Op 25 november 2018 organiseerde Zonta, een organisatie die zich inzet voor vrouwen, een grote tassenverkoop in Den Haag ten bate van de gratis telefoonlijn Hear my Voice.
Op maandag 4 februari 2019 overhandigde Marion Bootsma namens Zonta de cheque aan de lotgenoten van Hear my Voice.

Grote opbrengst, veel aandacht
Veel vrouwen hebben hun tassen gedoneerd en Zonta heeft ruim 800 tassen verkocht. Met dit mooie resultaat krijgt Hear my voice maar liefst € 9.562,- voor de aanschaf van telefoons en het trainen van vrijwilligers. Er wordt ook een informatiepakket ontwikkeld voor huisartsen.

Aandacht voor huiselijk geweld
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Dat komt neer op een miljard vrouwen en meisjes. In Nederland is het aantal slachtoffers ook schrikbarend hoog; 45 procent van de vrouwen en meisjes hier krijgt met geweld te maken. Zonta werkt aan de verbetering van de status van vrouwen en vraagt aandacht voor het voorkomen van geweld met de campagne Zonta says no to violence.

Hear My Voice is een gratis telefoonlijn waar slachtoffers van huiselijk geweld hun verhaal anoniem kunnen vertellen aan een lotgenote. Iemand die hen begrijpt, die luistert en niet oordeelt omdat zij uit ervaring weet wat huiselijk geweld is én hoe moeilijk het is om daar over te praten.

Hear my voice is bereikbaar voor vrouwen én mannen op 0800 – 3200032 of 0800-myvoice. Op de website staat meer informatie over deze gratis telefoonlijn.

Omroep West heeft er een mooi item over geschreven, lees het hier. Omroep West heeft er op het televisie kanaal ook aandacht aan besteed, bekijk het item hier.