Loverboy app – SHOP Den Haag

In het jaar 2016-2017 ondersteunt Zonta aan Zee een Loverboy app die wordt gelanceerd door SHOP Den Haag. Deze app zal jonge meisjes en hun omgeving informeren over het hebben van een goede relatie.

Loverboy App

De komst van de social media heeft de greep en dominantie die mensenhandelaren hebben op jeugdige slachtoffers versterkt. Deze social media zijn aan de andere kant een goed middel om de connectie met de jonge doelgroep te behouden en verder uit te bouwen. SHOP is daarom op het idee gekomen om een Loverboy app te ontwikkelen. Deze app zal meisjes in eerste instantie informatie geven over het wel/niet hebben van een goede relatie. Zodra een meisje antwoorden geeft die op “Loverboy praktijken” duiden, wordt een tweede laag geactiveerd. Hierin wordt expliciet ingegaan op Loverboys en worden signalen beschreven die (potentiele slachtoffers) kunnen herkennen. Via de app kan ook contact gezocht worden met (anonieme) hulpbronnen. De app gaat live op 1 april 2017.

SHOP Den Haag

Shop is het expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. Shop verbetert de positie van (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel door het geven van informatie, advies en praktische en psychosociale hulp.
Het kenniscentrum van Shop houdt actuele ontwikkelingen bij, verricht onderzoek naar prostitutie gerelateerde onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.