Zonta Nederland

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie. Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Speerpunt:

  • opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk! Belangrijkste speerpunten:

  • hulp bieden aan kansarme vrouwen;
  • stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International:

  • “The prevention of burns violence against women and girls in Cambodia, Nepal and Uganda”.
  • Zonta International steunt tevens een project in Haiti: “Security and Empowerment for Women and their Families”.
  • “Prevention of mother-to-child transmission of HIV and gender-based violence in Rwanda”.

Zonta Nederland is lid van de NVR, de Nederlandse Vrouwenraad.

Bestuur
Het bestuur van Zonta Nederland bestaat uit:
Siska Kooi: Area Director
Martine Schilte: Vice Area Director
Nuria Reques Waterink: Penningmeester
Secretariaat Zonta Nederland: Patricia van Someren