Awards

Young Women in Public Affairs Award

Deze Young Women in Public Affairs Award (YWPA) wordt jaarlijks uitgereikt aan meisjes van 16 t/m 19 jaar, scholier of student. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet de kandidate aan de volgende criteria voldoen:

Zij moet  op vrijwillige basis actief zijn voor de ‘publieke zaak’. Dat betekent dat zij blijk geeft van initiatief en leiderschap kwaliteiten en dat zij op vrijwillige basis actief is binnen bijv. school, kerk, gemeente, politiek , muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie.

Aanmeldingsformulieren kunnen via deze site verkregen worden.

 

Amelia Earhart studiebeurs

De Amelia Earthart studiebeurs helpt talentvolle vrouwen met het nastreven van hun studiedoelen op het gebied van wetenschap en engineering. Door middel van de Amelia Earthart studiebeurs kunnen deze vrouwen investeren in bepaalde techniek, zoals software, computers en materialen.

Sinds de oprichting van dit programma, heeft Zonta 1473 Amelia Earthart Fellowships toegekend, met een bedrag meer dan US $ 9.000.000.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via deze site

 

Jane M. Klausman women in business scholarship

Het Jane M. Klausman programma helpt vrouwen om hun masterdiploma in business management te behalen. Daarnaast maakt deze scholarship zich hard voor het feit dat vrouwen een net zo’n grote kans verdienen om een topfunctie te bekleden als een mannelijke collega.
Sinds de oprichting van het programmaheeft Zonta ruim 400 beurzen toegekend aan vrouwen uit 50 landen.
Aanmeldingsformulier kunnen verkregen worden via deze site.

 

Women in Technology scholarship

De Women in Technology beurs helpt vrouwen die een technologische opleiding volgen en een veelbelovende carriere tegemoet gaan om nog meer uit hun studie te halen.

Deze beurs is nieuw binnen Zonta en zal voor het eerst in 2019 uitgereikt worden.

Aanmeldingsformulier kunnen verkregen worden via deze site.